>Ungdomsrådsmobbepolitik<

Nye mål og nye medlemmer i Ungdomsrådet blev resultatet af et valgmøde i hallens kantine i aftes.

- En plakat mod mobning vil i den nærmeste fremtid blive sendt til skolerne og kommunen, sagde formanden i rådets beretning om arbejdet det første år.

Ungdomsrådets kampagne mod mobning blev indledt med et foredrag af Lars Bom Lyt til hinanden og sig nej til mobning, som Ungdomsrådet havde inviteret til kommunen. Dengang samlede rådets aktivitet 70 deltagere.

- Mobning skaber en dårlig dagligdag for mange unge. Derfor er det en oplagt opgave, som vi påtager os, siger formanden, der venter at elevråd og skolebestyrelser vil følge initiativet op.

Da ungdomsrådet blev etableret for ét år siden, blev der valgt otte medlemmer. I aftes var der en snes unge samlet for at vælge nye medlemmer til rådet, men det lykkedes kun at få valgt seks medlemmer til rådets bestyrelse.

- Jeg har ikke tid, lød svaret. Og det er typisk, at de unge deltager i mange aktiviteter, siger formanden, der venter at rådet kan samle flere aktive unge i løbet af vinteren for at drøfte problemerne om mobning.

- Rundt om i landet bliver der etableret nye ungdomsråd. Et af de nye er tog kontakt til os. Dér ønskede man at bruge vores ungdomsråd som model, hvilket vi betragter som en stor anerkendelse, sagde formanden, der glæder sig:

- Ungdomsrådet har fået tilsagn om, at vi skal medvirke i udarbejdelse af en børne- og ungdomspolitik, hjælpe med foredrag, herunder en politik, der kan forhindre mobning på kommunens skoler. Endelig har politikerne selv fundet vej til os, så vi ikke blot skal sidde til pynt.

Relaterede sider:

Arbetsförmågadepression
Anne Linnet - mf-kunstner-05052010202749 - musikalskeforedrag.dk
Barndommens gade
Barneslikjagt
Designstressphase
Firmamusikfester
Fjernsynsbarnkontrol
Harmoniglad folkemusik
Jurymedlemspop
Lederærlighed
Matriarkatet som samfundssystem
Musikkorpsartister
Nedepåjordengospel
Prestationsångestföreläsning
Seminarierevyskuespiller
Selv-realiseringsuksess
Social institutionsmekanisme
Solisteksperiment
Stresssignal föreläsning
Trompetkyrkankonserter