>Stresssignal föreläsning<

 
Stress är ett fenomen som uppstår när det blir obalans mellan
vilka krav man själv eller andra ställer och det man faktiskt kan prestera. Negativ stress kännetecknas ofta av tristess och vantrivsel till något man inte själv har möjlighet att påverka. Positiv stress är däremot när man kan ha nytta av stressreaktionen. En del människor fungerar till och med bättre och får mer gjort när de känner stress. Man kan i stora drag därför säga att syftet att lära sig om stresshantering är att lära sig omvandla den negativa stressen till positiv. Hur man reagerar i olika situationer är beroende av vilken tröskel man har, personlighetstyp samt hur man generellt mår.

Stresshanteringskurs
Att öva sig i stresshantering innebär att man lär sig använda mentala verktyg för att minska stressen. Genom att lära sig hantera olika situationer i vardagen kan man på lång sikt stärka sin stresstålighet och förbättra sin hälsa.
Stressen blir högre i samband med att arbetsbördan för de anställda växer, de känner en allmän ökad oro och en känsla av att inte hinna med vad som hör vardagen till. Om man inte tar tag i problemet i tid, kan det bli för sent och istället leda till en långvarig sjukskrivning. Utbrändhet och stress kan förebyggas genom att lära sig om stresshantering.

Nedan listas några punkter som vanligtvis är i fokus i en stresshanteringskurs:

•Vad är stress?
•Förebygga utbrändhet
•Stress och utbrändhet
•Varför lider så många i vårt samhälle av stress?
•Positiv och negativ stress
•Hantera vardags stress
Arbetsgivaren kan förebygga stress

Om man går in i väggen av utbrändhet och stress har man sin fulla rätt att bli sjukskriven och ens arbetsgivare anses vara boven i det hela som inte har noterat sin anställdes tillstånd. Som arbetsgivare är det därför viktigt att vara mån om sina anställda och alltid vara uppmärksam om hur de egentligen mår. Det gäller att agera förebyggande. Som arbetsgivare är det därför viktigt att hålla koll på sina anställda för att redan i ett tidigt skede vara uppmärksam på varningssignaler och hjälpa sina anställda tillbaka på rätt väg.

Kroppens stressignaler
Som arbetstagare och stressad skall du att vara observant och lyssna på kroppens signaler. De vanligaste symptomen är sömnsvårigheter, ångest, värk i magen, huvudet eller ryggen, nervositet och skuldkänslor. Om du under en längre tid utsatts för stress och blir utbränd, betyder det att krafterna har tagit slut. Följden av detta blir att motivation, beteende och attityd förändras i negativ riktning. Ta tag i det när kroppen säger ifrån, lyssna på vad din egen kropp försöker berätta för dig!

Föreläsningar om stresshantering
För de som är intresserade eller kanske inte har tid att gå en kurs, erbjuds det föreläsningar i stresshantering. Föreläsningarna har olika ämnesinriktningar och berör bland annat följande områden: Vad är stress, förbyggande åtgärder, varför blir man stressad?

Praktisk håndtering af stress
"Det er først når man forlader et helvede, at man indser, at det var det".
Jens Arentzen har på sin egen krop mærket hvad stress kan gøre ved én. Det er ikke nok at gøre op, man må have både råd og vejledning, men ikke mindst nogle redskaber til hvad man gør ved sig selv.
Læs mere her: ::Jens Arentzen - stresshelvede - formidlingforedrag Jens Arentzen::

Relaterede sider:

Anne Linnet - mf-kunstner-05052010202749 - musikalskeforedrag.dk
Barndommens gade
Harmoniglad folkemusik
Lederærlighed
Matriarkatet som samfundssystem
Prestationsångestföreläsning
Selv-realiseringsuksess
Social institutionsmekanisme
Trompetkyrkankonserter